Istraživanje PISA 2021 u Hrvatskoj je započelo 2019. godine pripremom instrumenata i popratnih materijala te pripremom uzorkovanja škola i učenika. Glavna ispitna domena u ovom ciklusu istraživanja bit će matematička pismenost, dok će prirodoslovna pismenost i čitalačka pismenost biti obuhvaćene manjim brojem zadataka u testu. Osim triju pismenosti, u istraživanju PISA 2021 kao dodatna inovativna domena ispitivat će se kreativno mišljenje učenika.

Ispitni period

Probno ispitivanje u ciklusu PISA 2021 bit će provedeno u proljeće 2020. godine, a glavno ispitivanje u proljeće 2021.

Rezultati

Rezultati istraživanja PISA 2021 bit će objavljeni 2022. godine.