Najveće obrazovno istraživanje na svijetu

PISA je trenutno najveće obrazovno istraživanje na svijetu s više od 80 zemalja sudionica u ciklusu PISA 2018, što čini gotovo 90 % svjetskog gospodarstva.

Indikator kvalitete obrazovnih sustava

PISA je danas sinonim za indikatore kvalitete obrazovnih sustava i politika. Obrazovni stručnjaci, donositelji obrazovnih politika, znanstvenici i istraživači i šira javnost s nestrpljenjem očekuju rezultate svakog novog ciklusa kako bi otkrili slabe i jake točke u svom obrazovnom sustavu i učili od zemalja s učinkovitim i pravednim obrazovnim sustavima.

Usmjerenost na obrazovnu politiku

Podaci dobiveni PISA istraživanjima omogućuju identificiranje uspješnih obrazovnih politika i praksi zemalja sudionica koje postižu dobre rezultate ili pokazuju značajan napredak u PISA-i tijekom vremena, što zatim pomaže zemljama koje bi htjele primijeniti slične modele i prakse u unapređenju obrazovnog sustava. Prema rezultatima OECD-ova istraživanja iz 2012. godine većina zemalja sudionica u PISA-i izjavila je da su obrazovne politike najuspješnijih zemalja u PISA-i imale velik utjecaj na razvoj njihovih nacionalnih obrazovnih politika i strategija. Uz to, mnoge zemlje istakle su utjecaj PISA-inih konceptualnih okvira u postavljanju standarda i kreiranju kurikuluma.

Kontinuirano praćenje obrazovnih ishoda

Prikupljajući podatke o znanjima i vještinama učenika kroz trogodišnje cikluse istraživanja PISA omogućuje zemljama sudionicama kontinuirano praćenje obrazovnih ishoda u ključnim predmetnim područjima.

Inovativni koncept pismenosti

Za razliku od pismenosti u užem smislu, odnosno usvajanja vještine čitanja i pisanja, PISA definira pismenost kao sposobnost učenika da primijene znanja i vještine iz ključnih predmetnih područja i da analiziraju, logički zaključuju i djelotvorno komuniciraju kod postavljanja, rješavanja i interpretiranja problema u različitim situacijama.

Usmjerenost na primjenu znanja i vještina u stvarnim životnim situacijama

Glavni cilj PISA-e jest ispitati u kojoj mjeri obrazovni sustav pojedine zemlje uspijeva osigurati svojim učenicima stjecanje ključnih kompetencija i želju za daljnjim učenjem. Cilj nije ispitati koliko dobro učenici mogu reproducirati naučena znanja, već koliko dobro mogu primjenjivati usvojena znanja i vještine u novim situacijama i nepoznatim okruženjima, u školi i izvan nje.

Tri tipa rezultata

PISA nudi osnovne indikatore o znanjima i vještinama učenika, kontekstualne indikatore koji pokazuju kakva je veza između postignuća i demografskih, socijalnih, ekonomskih i obrazovnih varijabli te indikatore trenda koji pokazuju promjene u razinama i distribucijama postignuća tijekom vremena.