Ciklus PISA 2015 bio je usmjeren na prirodoslovnu pismenost učenika. Manji broj zadataka bio je posvećen čitalačkoj i matematičkoj pismenosti kako bi se pratile promjene u postignućima učenika tijekom vremena. Umjesto dotadašnjih testova “papir-olovka” učenici su rješavali testove na računalima.

Ispitni period

U Hrvatskoj je u periodu od 3.3.2015. do 17.4.2015. godine provedeno testiranje uzorkovanih učenika u 160 škola (158 srednjih škola i 2 osnovne škole).

Uzorak

Od ukupno 22 571 petnaestogodišnjih učenika rođenih 1999. godine odabran je slučajni uzorak od 6754 učenika (42 učenika po školi). Ukupno je sudjelovalo 5867 učenika, 160 ravnatelja i 5456 roditelja. U istraživanju nije sudjelovalo 13,6% uzorkovanih učenika, a kao najveći razlog najčešće se navodila bolest učenika. Stopa odaziva roditelja učenika koji su ispunili upitnik za roditelje iznosi 93%.

Kodiranje

U travnju 2015. godine provedeno je ispravljanje/kodiranje učeničkih odgovora, u čemu su sudjelovali vanjski suradnici na PISA projektu i to: 8 profesora prirodoslovnih predmeta (biologija, kemija, fizika), 6 profesora hrvatskog jezika i 4 profesora matematike.

Unos podataka

Nakon unosa svih podataka izvršena je obrada podataka i čišćenje baze. U lipnju 2015.g. podnesena je baza zajedno s izvješćem o provedenim aktivnostima međunarodnom konzorciju.

Rezultati

Rezultati ciklusa PISA 2015 objavljeni su 6. prosinca 2016. godine.

Nacionalni izvještaj za ciklus PISA 2015 možete preuzeti ovdje.

Međunarodni izvještaj i baze podataka dostupni su ovdje.