Kvalitetno obrazovanje i dobri obrazovni ishodi ključ su gospodarskog rasta i društvenog razvitka svake zemlje, a najnovije analize i međunarodna izvješća upućuju na to da su pokazatelji međunarodnih obrazovnih istraživanja poput PISA programa dobar prediktor budućeg gospodarskog rasta neke zemlje.

PISA se danas smatra valjanim i pozdanim instrumentom za mjerenje učinkovitosti i pravednosti obrazovnih sustava i relativnih promjena u obrazovnim ishodima tijekom vremena.

Gotovo da nema zemlje sudionice u PISA programu koja nije u većoj ili manjoj mjeri započela reformu svog sustava i obrazovne politike kao direktan odgovor na rezultate PISA istraživanja.

PISA identificira dobre i slabe točke u sustavu

Osim ispitivanja znanja i vještina učenika, PISA prikuplja i kontekstualne pokazatelje putem upitnika za učenike, roditelje, škole i donositelje obrazovnih politika koji omogućuju utvrđivanje povezanosti između postignuća učenika i demografskih, socijalnih, ekonomskih i obrazovnih varijabli.

PISA identificira obilježja uspješnih obrazovnih sustava

Identificirajući glavna obilježja uspješnih obrazovnih sustava i najučinkovitijih obrazovnih strategija, politika i prakse, PISA pomaže zemljama u primjeni sličnih modela kako bi unaprijedile svoj obrazovni sustav.

PISA se koristi u postavljanju mjerljivih političkih ciljeva

Zemlje sudionice u PISA istraživanju koriste PISA rezultate u postavljanju nacionalnih ciljeva za poboljšanje učeničkih postignuća. Ti su ciljevi često definirani kao mjerljivi ciljevi u obliku relativnog ranga, odnosno PISA rezultata. Oni su često usmjereni, na primjer, na unapređenje postignuća učenika u pojedinim predmetnim područjima (npr. postavljanje političkog cilja da će neka zemlja u određenoj razdoblju postići da svi učenici dosegnu barem drugu razinu znanja i sposobnosti). Republika Hrvatska je u Nacionalnoj strategiji do 2030. godine postavila cilj da bi do 2030. godine postignuća hrvatskih učenika u čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti trebala dostići prosjek zemalja OECD-a. PISA istraživanje postavljeno je kao indikator uspješnosti postizanja navedenog cilja.

PISA se povezuje s nacionalnim testiranjima učenika

Mnoge zemlje potaknute PISA istraživanjima uvode nacionalna testiranja učenika kako bi pratile praćenje napretka u postignućima pojedinačnih regija ili učeničkih skupina.  PISA rezultati često se koriste i u svrhu validiranja nacionalnih rezultata prema međunarodnim standardima, npr. umetanjem PISA pitanja u nacionalne ispite.

PISA se koristi u postavljanju nacionalnih standarda i optimizaciji kurikula

Mnoge zemlje koriste PISA-ine konceptualne okvire kao smjernice, odnosno model dobre prakse ugrađujući kompetencije i sadržajna područja iz PISA-inih konceptualnih okvira u nacionalne standarde i kurikule.

PISA se koristi u praćenju trendova i napretka

Kontinuiranim sudjelovanjem u PISA istraživanjima zemlje sudionice prate napredak u postizanju nacionalnih ciljeva i analiziraju trendove koji pokazuju promjene u razinama i distribucijama postignuća.