Važnost prirodoslovne pismenosti

Razumijevanje prirodnih znanosti i tehnologije ključni je čimbenik pripremljenosti mladih ljudi za budući život u modernom društvu u kojemu prirodne znanosti i tehnologija imaju sve važniju ulogu, a njihovo razumijevanje značajno doprinosi privatnom, društvenom i kulturnom životu svih ljudi.

U svakodnevnom životu pojedincima je potrebno razumijevanje prirodnih znanosti i tehnologije u nizu različitih situacija i problema. U tim se situacijama oni svakodnevno suočavaju s problematikom vezanom uz prirodne znanosti i tehnologiju na osobnoj razini, razini zajednice, nacionalnoj, pa čak i na globalnoj razini. Upravo zbog toga tvorci obrazovnih politika u različitim zemljama trebali bi biti potaknuti da potraže odgovor na pitanje do kojeg stupnja su mladi građani njihove zemlje pripremljeni za suočavanje s prirodoslovnom problematikom. Ispitivanje znanja i vještina mladih ljudi u dobi od 15 godina omogućuje stjecanje uvida u načine na koje će te buduće odrasle osobe reagirati u mnoštvu različitih situacija vezanih uz prirodne znanosti i tehnologiju u kasnijem životu.

Definicija prirodoslovne pismenosti

Prirodoslovna pismenost definirana je u PISA-i kao sposobnost pojedinca da se angažira oko prirodoslovnih tema i ideja kao promišljajući građanin.

Prirodoslovno pismena osoba zainteresirana je za prirodoslovne teme, angažirana je oko problema vezanih uz prirodoslovlje, brine o pitanjima tehnologije, resursa i okoliša te promišlja o važnosti prirodoslovlja iz osobne i društvene perspektive.

Konceptualni okvir prirodoslovne pismenosti

Da bi se gornja definicija mogla provesti u ispitivanje prirodoslovne pismenosti, utvrđene su njezine tri široke dimenzije, a to su:

  • Prirodoslovno znanje ili koncepti: ova dimenzija obuhvaća znanje iz prirodoslovlja i znanje o samoj znanosti.
  • Prirodoslovni procesi: odnose se na sposobnost pronalaženja, tumačenja i djelovanja na temelju dokaza. Tri takva procesa koriste se u PISA-i: opisivanje, objašnjavanje i predviđanje prirodoslovnih pojavarazumijevanje znanstvenog istraživanja te tumačenje znanstvenih dokaza i zaključaka.
  • Prirodoslovni konteksti: odnose se na primjenu prirodoslovnog znanja i korištenje prirodoslovnih procesa. PISA koristi tri glavna konteksta: život i zdravljeZemlja i okoliš te znanost i tehnologija.