PISA, odnosno Programme for International Student Assessment trenutno je najveće obrazovno istraživanje na svijetu koje je krajem 1990-ih godina Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pokrenula s ciljem prikupljanja međunarodno usporedivih podataka o znanju i vještinama petnaestogodišnjih učenika. PISA istraživanjem nastoji se ispitati koliko su mladi pripremljeni za potpuno i aktivno sudjelovanje u društvu te se pokušava dati odgovor na pitanja kao što su:

Rezultate i podatke prikupljene PISA istraživanjima zemlje sudionice koriste prilikom donošenja političkih odluka s ciljem unapređivanja kvalitete, učinkovitosti i pravednosti svojih pbrazovnih sustava.

Zašto Hrvatska sudjeluje u PISA-i?

Od 2000. godine do danas provedeno je sedam ciklusa istraživanja u kojima je sudjelovalo više od osamdeset zemalja. Republika Hrvatska priključila se trećem ciklusu istraživanja (PISA 2006) i od tada je sudjelovala u svim ciklusima.

Kontinuirano sudjelovanje u PISA-inim istraživanjima omogućuje Republici Hrvatskoj da, neovisno o svom kurikulumu, uspoređuje postignuća svojih učenika s postignućima učenika iz drugih zemalja te da na temelju egzaktnih podataka o učinkovitosti i pravednosti svog obrazovnog sustava i usporedbe rezultata iz različitih ciklusa istraživanja kontinuirano unapređuje svoj obrazovni sustav.