PISA, odnosno Programme for International Student Assessment najveće je svjetsko istraživanje u obrazovanju koje je krajem 1990-ih godina Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) pokrenula s ciljem prikupljanja međunarodno usporedivih podataka o znanju i kompetencijama petnaestogodišnjih učenika. PISA istraživanjem nastoji se ispitati koliko su mladi pripremljeni za potpuno i aktivno sudjelovanje u društvu te se pokušava dati odgovor na sljedeća pitanja:

  • Koliko dobro škola priprema učenike za život?
  • Jesu li učenici sposobni analizirati, logički zaključivati, i djelotvorno komunicirati svoje ideje?
  • Jesu li sposobni učiti i stjecati nove vještine tijekom cijeloga života?
  • Hoće li se snaći u novim poslovima i novim okruženjima?
  • Hoće li znati rješavati probleme s kojima se nikada nisu susreli?
  • Hoće li biti sposobni nositi se s brzim promjenama, prepoznati i koristiti potencijal novih tehnologija, živjeti u povezanom i kompleksnom svijetu kao aktivni i odgovorni građani?
  • Osigurava li obrazovni sustav jednake uvjete za sve učenike?

Rezultate i podatke prikupljene PISA istraživanjima zemlje sudionice koriste prilikom donošenja političkih odluka s ciljem unapređivanja kvalitete, učinkovitosti i pravednosti svojih obrazovnih sustava.

Zašto Hrvatska sudjeluje u PISA-i?

Republika Hrvatska priključila se trećem ciklusu PISA istraživanja (PISA 2006) i od tada je sudjelovala u svim ciklusima istraživanja (PISA 2009, PISA 2012, PISA 2015, PISA 2018).

Kontinuirano sudjelovanje u PISA istraživanjima omogućuje Republici Hrvatskoj da uspoređuje postignuća svojih učenika s postignućima učenika iz drugih zemalja te da na temelju egzaktnih podataka o učinkovitosti i pravednosti svog obrazovnog sustava i usporedbe rezultata iz različitih ciklusa istraživanja kontinuirano unapređuje svoj odgojno-obrazovni sustav.

Godine 2021. u Nacionalnoj razvojnoj strategiji Republike Hrvatske do 2030. godine postavljen je cilj da bi postignuća učenika iz Hrvatske do 2030. godine trebala dostići prosjek zemalja OECD-a u čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti. PISA istraživanje tako je postavljeno kao indikator uspješnosti u postizanju navedenih ciljeva.