Znanja i vještina učenika

Jedna od najvažnijih zadaća škole je razvoj pismene osobe. Nekad je ta zadaća podrazumijevala pismenost u užem smislu, odnosno da sve osobe u društvu znaju čitati i pisati. Međutim, sama vještina pisanja i čitanja više nije dovoljna u današnjem svijetu koji se mijenja velikom brzinom. Sve većom ulogom prirodoslovlja, matematike i tehnologije u današnjem društvu, važni ciljevi poput osobnog ispunjenja, pronalaženja zaposlenja i aktivnog sudjelovanja u društvu zahtijevaju da odrasle osobe, osim što trebaju znati čitati i pisati, moraju biti i matematički, prirodoslovno i tehnološki pismene. Iz tog razloga PISA stavlja naglasak na tri ključna područja: čitalačku, matematičku i prirodoslovnu pismenost.

Za razliku od definicije pismenosti u užem smislu, PISA definira “pismenost” kao sposobnost učenika da primijene znanja i vještine iz ključnih predmetnih područja te da analiziraju, zaključuju i učinkovito komuniciraju prilikom postavljanja, tumačenja i rješavanja problema u različitim situacijama.

Međukurikularne kompetencije

Osim kompetencija u ključnim područjima (čitalačkoj, matematičkoj i prirodoslovnoj pismenosti), PISA ispituje kompetencije i u drugim inovativnim područjima poput kompetencije rješavanja problema, globalne kompetencije, kreativnog mišljenja, financijske pismenosti i dr.

Kontekstualni indikatori

PISA prikuplja i analizira i individualne, školske i sistemske čimbenike koji utječu na postignuće učenika. Ti se kontekstualni podaci prikupljaju putem upitnika za učenike, upitnika za škole, upitnika za roditelje te upitnika za donositelje obrazovne politike. Time se omogućava zemljama sudionicama da analiziraju potencijalne učinke na postignuće svojih učenika.

Na individualnoj razini riječ je o čimbenicima koji uključuju socioekonomski status učenika, imigrantski status te njihovo obiteljsko i kulturalno nasljeđe. Na školskoj razini ti čimbenici uključuju percepciju učenika o nastavnim metodama i  školskoj disciplini, kao i socioekonomski status svih učenika pojedine škole. Na sistemskoj razini, čimbenici koji se ispituju obuhvaćaju stupanj školske autonomije te organizacijsku strukturu srednjoškolskog obrazovanja.

Indikatori trenda

Kontinuiranim sudjelovanjem u PISA istraživanjima zemlje sudionice analiziraju i prate promjene u razinama i distribucijama postignuća učenika tijekom vremena.