U svakom ciklusu PISA istraživanja razvijaju se novi zadatci za ispitnu domenu koja je u tom ciklusu glavna domena. Nove zadatke razvijaju međunarodni stručnjaci i eksperti PISA-ina konzorcija u suradnji sa zemljama članicama. PISA zadatci uglavnom se ne objavljuju u javnosti s obzirom na to da se kontinuirano koriste u više ciklusa istraživanja kako bi zemlje sudionice mogle pratiti trendove, odnosno promjene u postignućima svojih učenika tijekom godina. U javnosti se objavljuju samo zadatci koji više neće biti korišteni u idućim ciklusima PISA istraživanja.

PISA zadatci temeljeni su na konceptualnim okvirima za pojedina ispitna područja. Konceptualni okviri pojedinih područja dostupni su na sljedećim poveznicama:

Čitalačka pismenost

Matematička pismenost – tiskani i interaktivni

Prirodoslovna pismenost

Globalne kompetencije

Čitalačka pismenost

 

 

 

 

Kravlje mlijeko

Peradarski forum
Uskršnji otok

Financijska pismenost

Rješavanje problema

Suradničko rješavanje problema

Globalne kompetencije

Porast razine mora
Jedna strana priče
Etična odjeća
Olimpijci izbjeglice 
Jezična politika