Važnost matematičke pismenosti

Razumijevanje matematike jedan je od ključnih elemenata pripremljenosti mladih za život u modernome društvu. Da bismo se uspješno nosili sa sve većim brojem problema i situacija s kojima se susrećemo u svakodnevnom životu i poslovnim okruženjima potrebne su nam sposobnosti poput razumijevanja matematike, matematičkog zaključivanja i korištenja matematičkih alata. Matematika je važan alat za suočavanje s izazovima i problemima u osobnom, profesionalnom, društvenom i znanstvenom aspektu naših života. Stoga je važno dobiti dobar uvid u to koliko adekvatno su mladi na završetku obveznog školovanja pripremljeni za primjenu matematike da bi razumjeli važna životna pitanja i rješavali probleme. Ispitivanje matematičke pismenosti u dobi od petnaest godina daje ranu indikaciju načina na koji će učenici reagirati u kasnijem životu u nizu različitih situacija vezanih uz matematiku.

Definicija matematičke pismenosti

PISA definira matematičku pismenost kao sposobnost formuliranja, primjenjivanja i tumačenja matematike u različitim kontekstima. Ona obuhvaća matematičko zaključivanje i primjenu matematičkih koncepata, postupaka, činjenica i alata potrebnih za opisivanje, objašnjavanje i predviđanje pojava. Ona pomaže pojedincu da prepozna ulogu koju matematika ima u svijetu i da donosi dobro utemeljene odluke i prosudbe koje su mu potrebne kao konstruktivnom, zainteresiranom i promišljajućem građaninu. 

Konceptualni okvir matematičke pismenosti

Matematička pismenost usredotočena je na sposobnost učenika da analiziraju, logički zaključuju i učinkovito iznose svoje ideje dok postavljaju, formuliraju, rješavaju i interpretiraju rješenja matematičkih problema u različitim situacijama. Ispitivanje matematičke pismenosti u PISA istraživanjima zasnovano je na sljedeće tri dimenzije:

  • Matematički procesi: svrstani u tri kategorije (matematičko formuliranje situacijaprimjenjivanje matematičkih koncepata, činjenica, postupaka i zaključivanja te tumačenje, primjenjivanje i vrednovanje matematičkih rezultata) opisuju što pojedinci rade da bi povezali kontekst problema s matematikom i tako riješili taj problem. Svaki od tih procesa temeljen je na sedam osnovnih matematičkih sposobnosti (komuniciranjematematiziranjeprikazivanjezaključivanje i argumentiranjerazvijanje strategija za rješavanje problemakorištenje simboličkog, formalnog i tehničkog jezika i operacija te korištenje matematičkih alata) od kojih se svaka zatim temelji na matematičkom znanju pojedinca i pojedinim matematičkim temama.
  • Matematički sadržaji: definirani s obzirom na četiri sveobuhvatne ideje (prostor i oblikpromjena i odnosikoličina te neizvjesnost) koje se odnose na poznate cjeline kao što su brojevi, algebra i geometrija.
  • Matematički konteksti: definirani prema aspektu svijeta pojedinca u koji su smješteni problemi. Korištena su četiri konteksta: osobniobrazovnidruštveni i znanstveni.

Više o PISA-inom konceptualnom okviru mtematičke pismenosti možete pronaći ovdje.