Istraživanje PISA 2022 osmi je ciklus PISA istraživanja u kojemu sudjeluje 85 zemalja, među kojima je i Republika Hrvatska. Glavno ispitno područje jest matematička pismenost, dok su prirodoslovna i čitalačka pismenost sporedna ispitna područja. U ovom se ciklusu istraživanja ispituje i dodatna inovativna domena: kreativno mišljenje učenika.

Zajedničkom odlukom OECD-a i zemalja sudionica glavno istraživanje PISA 2021 odgođeno je za jednu godinu zbog pandemije bolesti COVID-19  te je iz tog razloga osmi ciklus istraživanja preimenovan u “PISA 2022”.

Ispitni period

Republika Hrvatska provela je probno istraživanje PISA 2021 u proljeće 2020. godine. Provedba probnog istraživanja, koja je u Hrvatskoj bila planirana za razdoblje od 2. ožujka do 10. travnja 2020., zaustavljena  je 16. ožujka 2020. godine zbog zatvaranja škola uslijed epidemije bolesti COVID-19. Time je probno ispitivanje PISA 2021 uspješno provedeno u 17 od 40 uzorkovanih srednjih škola.

Glavno istraživanje bit će provedeno u razdoblju od ožujka do travnja 2022. godine.

Uzorak

U probnom istraživanju PISA 2021 u Hrvatskoj je ukupno testirano 876 učenika iz 17 srednjih škola te je anketirano 17 ravnatelja škola i 513 roditelja testiranih učenika.

U glavnom istraživanju sudjelovat će 190 srednjih i osnovnih škola te oko 7600 učenika.

Rezultati

Rezultati glavnog istraživanja PISA 2022 objavljeni su u prosincu 2023. godine. Više informacija o rezultatima dostupno je ovdje.