PISA 2025 deveti je ciklus PISA istraživanja koji će biti usmjeren na prirodoslovnu pismenost kao glavnu ispitnu domenu te čitalačku i matematičku pismenost kao sporedne ispitne domene. U ovom se ciklusu istraživanja ispituju i tri dodatne domene: financijska pismenost, engleski jezik kao strani jezik (Foreign Language Assessment) te inovativna domena “Učenje u digitalnom svijetu” (Learning in the Digital World).

Ispitni period

Probno ispitivanje provest će se u proljeće 2024. godine, a glavno ispitivanje u proljeće 2025. godine.

Rezultati

Rezultati glavnog istraživanja PISA 2025 bit će objavljeni u prosincu 2026. godine.