Interaktivne PISA zadatke koje su učenici rješavali na računalu i knjižice sa primjerima zadataka i uputama za bodovanje možete preuzeti ovdje.